Delta EN Plus

Bezpečnostnotechnické služby

Už 32 rokov sa zaoberáme programom na ochranu práce zamestnancov v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnou prevenciou v zmysle vyhlášky MV SR.

Služby
BOZP

Služby
OPP

Odborné
školenia

Odpadové hospodárstvo

Oprávnenia osvedčenia

Revízie

Potrebujete poradiť? Neváhajte a kontaktujte nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. so sídlom v Nitre vznikla v roku 2007 ako pokračovateľ firmy DELTA EN Štefan Novosad, ktorej 32 ročná aktívna činnosť siaha do roku 1987 a zaoberá sa programom na ochranu práce zamestnancov v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnou prevenciou v zmysle vyhlášky MV SR.

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 a BS OHSAH 18001:2007 resp. EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 v odbore vzdelávacie aktivity v oblasti BOZP a PO.

DELTA EN PLUS

Kontaktujte nás
telefonicky alebo na email

Kontaktné informácie

Kde nás nájdete

Sídl. Lúky 1231/90
952 01 Vráble