Timalignum

Bezpečnostnotechnická služba (BTS) a ABT/Služby technika požiarnej ochrany (TPO)

 

Ceny sú bez DPH, sú orientačné, upravujú sa podľa skutočných podmienok organizácie

 

Dokumentácia BOZP a OPP

 

Pri objednaní služieb BTS a PO je základný balík dokumentácie zdarma !