Timalignum

Cenník

CENNÍK ODBORNÝCH ŠKOLENÍ

CENNÍK ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA (BTS) A ABT, SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (TPO)

DOKUMENTÁCIA BOZP A OPP

CENNÍK SLUŽIEB KOOORDINÁTORA

 

 

Ceny školení sú uvedené bez DPH     

Vysvetlivky:

zmluvní partneri sú klienti, s ktorými má spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BOZP a OPPslužieb alebo zmluvu o poskytovaní školení. 

V cene školenia je občerstvenie (káva, čaj, nealkoholické nápoje) 

Poznámky: * - tieto školenia zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti       

Cenník platný od 01.01.2016

Termíny školení sa dohodnujú indviduálne a dájú sa dohodnúť aj mimo pracovných dní

 

 

 

 

Ceny sú bez DPH, sú orientačné, upravujú sa podľa skutočných podmienok organizácie

 

Dokumentácia BOZP a OPP    

Pri objednaní služieb BTS a PO je základný balík dokumentácie zdarma !