Timalignum

O spoločnosti

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. so sídlom v Nitre vznikla v roku 2007 ako pokračovateľ firmy DELTA EN Štefan Novosad, ktorej 33 ročná aktívna činnosť siaha do roku 1987 a zaoberá sa programom na ochranu práce zamestnancov v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnou prevenciou v zmysle vyhlášky MV SR.

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 a BS OHSAH 18001:2007 resp. EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 v odbore vzdelávacie aktivity v oblasti BOZP a PO.