Timalignum

Kontakt

DELTA EN PLUS s.r.o.

Adresa: Sídl. Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
IČO:
36796107
DIČ: 2022406573
IČ DPH: SK2022406573

 

Štefan Novosad, riaditeľ spoločnosti
Mobil: 0905 654 746
E-mail: 
deltanovosad@gmail.com

Štefan Novosad ml., manažér riadenia kvality výroby
Mobil: 0908 123 391
E-mail: 
novosad.tefan@gmail.com

Katarína Juhásová, manažér ŽP a Ľudské zdroje
Mobil: 0905 142 579
E-mail: 
kjuhasova610@gmail.com